Inta Ekte

Esošie un bijušie dabas un kultūras objekti Dunikas pagastā

Sadarbībā ar Ausmu Padalku un Agritu Brizgu

Esošie un bijušie dabas un kultūras objekti Dunikas pagastā.