Jāņa Lagzdiņa kolekcijas foto, domājams no Dunikas pagasta

Vai atpazīsti?

Ja pazīsti ļaudis, ēkas ainavas vai notikumus šajos foto raksti par to info@dunika.lv

Paskaidrojums