Dzīve padomju laikos ritēja

Sociālisma garā

Viss pakļauts ideoloģijai. Bet darba un dzimtās puses mīlestība tam stāvēja pāri. Starp rindām lasāma.