Padomju laiku jauniešu organizācijas

Pionieri, Komjaunieši

Obligātā ideoloģijas "piešprice" jaunības romantismam