Odligāta PSRS prasība puišiem

Padomju armijā

Dunikas zēni padomju zābakos un formā.