Dunikas jaunatne

Novadnieki skolu gaitās

apgūst zinības un arodus