Vienmēr mūsu bāleliņi svešos karos jāj

Kara lietas

mūsu puiši šajā atbildīgajā brīdī