Dunikas pagastā daudz jauku vietu

Ainavas Dunika

Tajos laikos daba un ainavas bildētas visai maz.