Laikrakstu ziņas no pirmsākumiem

Hronoloģiski

Skolas veidojas, attīstās un tiek slēgtas

1936.01.30 Latvijas Kareivis Nr.24 Dzimtene.

1936.08.01.Jaunākās Ziņas Nr.171 Lauki būvējas

1936.08.21 Latvijas Kareivis Nr.188 Pamatskolas iesvētīšana Dunikā.

1936.08.21 Rīts Nr.230 Pamatskolas iesvētīšana Dunikā.

1936.08.22 Jaunākās Ziņas Nr.189 Skolas jaunceltnes svinības Dunikā.

1936.08.25 Jaunākās Ziņas Nr.191 Dunikā jauns skolas nams.

1936.08.26 Brīvā zeme Nr.192 Jauniesvētītais Dunikas -Sleikšu 6. kl. pamatskolas nams.

1936.08.28 Pašvaldību Dzīve Nr.35 Sabiedrisko ēku būve un tās kreditēšana.