Par Duniku raksta

Publikācijas 1936

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1936.02.02 Latvijas Kareivis-Lūgums par pagastu robežu grozīšanu.

1936.02.15 Aizsargs Nr.2 Chronika.

1936.05.13 Valdības Vēstnesis- Dunikas pagasttiesa.

1936.05.21 Tēvijas Sargs-Organizācijām jāapvienojas.

1936.07.28 Kurzemes Vārds-No zemes jāpaņem viss ko tā spēj dot.

1936.08.08 Libausche Zeitung-Locale Nachrichten.

1936.08.21 Brīvā Zeme-Rudens svētki Baldonē.

1936.08.23 Kurzemes Vārds-pagasta darbvežu apspriede.

1936.08.25 Jaunākās Ziņas-Dunikai jauns skolas nams.

1936.08.26 Brīvā Zeme-Jauniesvētītais Dunikas-Sleikšu 6. kl pamatskolas nams.

1936.08.28 Pašvaldību Dzīve-Sabiedrisko ēku būvniecība un kreditēšana.

1936.09.01 Jaunākās Ziņas-Lauksaimniecības kameras prezidija lēmumi.

1936.09.10 Kurzemes Vārds-Lauku dzīve.

1936.09.15 Jaunākās Ziņas-Bērni Dunikā nodedzina pļaujas svētkos godalgotu saimniecību.

1936.09.15 Kurzemes Vārds-Dunikā nodegusi priekšzīmīga saimniecība.

1936.09.15 Libausche Zeitung-Lokales.

1936.09.18 Brīvā Zeme-Zemnieku svētki Višķos.

1936.09.24 Kurzemes Vārds-Bārtas izstādē godalgotie.

1936.09.30 Kurzemes Vārds-Dunikā nošauts saimnieks.

1936.11.07 Libausche Zeitung-Lokale Nachrihten.

1936.11.21 Jaunākās Ziņas-Jaunas grantsbedres.

1936.12.03 Kurzemes Vārds-Dunikā konfiscēts alus brūzis.

1936.12.04 Brīvā Zeme-Dunikas pagasts.

1936.12.14 Valdības Vēstnesis.