Par Duniku raksta

Publikācijas 1871 – 1880

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1877.09.14 Latviešu Avīzes Nr.37 Ziņas.