Par "Vecķervjiem", ēku, kura no Dunikas pagasta nāk un par Kurzemes sētu tapa.

Preses materiāli Dunikas pagasta sētu “Vecķervji”

Mūsu vēstures mantojums.

Kurzemes sēta “Vecķervji”.

2001.12.13 Kursas laiks.

.

2001.05.31 Literatūra un Māksla.

.

Kursas Laiks. Klēts pārceļas.

.