Par apdzīvotām vietām Dunikas pagastā

Ciemi

Kas nu rakstos atrasts un saglabāts.

Buku- Ječu ciems. Kursas Laiks 1997.04.12

Ķervju ciems. Kursas Laiks 1997.05.07

2012.11.16 Kurzemes Vārds. Dāvina ģerboni.