Par to nedrīkst aizmirst

Baigie gadi

Padomju varas represijas

Tev nebūs aizmirst.

2004.09.16 Kursas Laiks. Ielūkojoties ilgo noklusētajās vēstures lappusēs.

2005.06.11 Kursas Laiks. Sakopj un veido piemiņas vietu.

2005.06.16 Kursas Laiks. Kopā skarbās atmiņās.