Četri novadi - viena upe

Bārtas Pumpurs 2016

Bārtas baseina pašvaldību - Nīcas, Grobiņas, Priekules un Rucavas kopā veidots pasākums.

Četru Bārtas baseina novadu kopā rīkots, tradicionāls un atraktīvs pavasara laivošanas pasākums.

Bārtas Pumpurs 2016 fotogalerija.

Laivotāji pulcējas Lanģerī, Dunikā – starts.

Bārtas Pumpura 2016 – lejup pa Bārtas upi.

Bārtas Pumpura 2016 1. kontrolpunkts- Bārtas tilts.

Bārtas Pumpura 2016 dalībnieki mazliet iepozē.

Bārtas Pumpura 2016 2. kontrolpunkts.

Bārtas Pumpura 2016 dalībnieku finišs un godināšana atpūtas bāzē “Ods”.