No Dunikas pagasta Lanģera ciema

Maija Kjude

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem.

Maija Kjude

Dzimusi kā Dižgalve 1896. gada 30. jūlijā Liepājas apriņķa Dunikas pagasta lanģeru ciema “Dižgalvjos”. Un pirmā kuģu radiotelegrāfiste Latvijā. Ir ar ko lepoties Dunikai.

Latvijas kuģniecības gadagrāmata 95-96. Maija Kjude.

1926.09.28 Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis Nr.49 Maija Kjude.

1929.07.01 Jūrnieks Nr.7 Maija Kjude Mācīsimies atrast paši sevi.

1929.07.01 Jūrnieks Nr.7 Maija Kjude. Zvaigžņu mirdzums.

1929.10.01 Jūrnieks Nr.10 Maija Kjude. No jūrnieku dzīves.