Dunikas pagasta jebkura muzikāla pasākuma neatņemama sastāvdaļa

Laimonis Tamužs

Mūžs mūzikā un kultūrā.

Stāsta un bilžu autore – Kristīne Jākobsone

Dunikas ceļos

Bārtas Etnogrāfiskais ansamblis

Pašdarbība

Laimonis Tamužs

Pašdarbība

Laimoņa mamma Anna

Laimonis Tamužs

Pašdarbība

Laimonis Tamužs

Pašdarbība; uz akordeona- mazs sunītis

Laimonis Tamužs

Laimonis Tamužs

Dunikā. Priekšplānā- Arvīds Palapis

Ceļā uz kādu uzstāšanos

Pašdarbība, pa labi- Arvīds Palapis

Laimonis Liepājas jūrmalā

Kolhoza darbos

No kreisās: Laimoņa brāļu sievas Maija un Lidija; Laimonis; viņa brālis Miķelis

Jaunceļamais (savulaik) Bārtas tilts

Dziesmu svētki 1970