Skolotājs ar lielo burtu

Jānis Veisbuks

Mūža gājums

1951.03.21. Komunists. Deputats- ciema kultūras dzīves organizators.

1989.03.04. Ļeņina ceļš. Par sirmo Sikšņu skolotāju.

2003.12.30. Kursas Laiks – Jānis Veisbuks nekrologs.