Informāciju savākusi Ausma Padalka

Dunikas vēsture – anketas

Dunikas ļaužu pašrocīgi aizpildītas anketas

Jēkabs Brizga

Jānis Ivars Piķelis

Edīte Cimmermane

Arnolds Janeks

Anna Steda

Alma Ozola

">

Zelma Celma

>

Anna Liepiņa  – Varna.

>

Žanis Vedelis – anketa.

>

Dunikas vēsture