Brīvprātīgi vai piespiedu kārtā

2. pasaules kara sarkanarmiešu atmiņu stāsti.

Braši Dunikas vīri, politiskās sistēmas ķīlnieki

Jānis Vižla 2.pasaules kara stāsts.

Miķelis Gudēns 2.pasaules kara stāsts.

Jūlijs Kundziņš 2.pasaules kara stāsts.

Juris Rolis 2.pasaules kara stāsts.

Jānis Celms 2.pasaules kara stāsts.

Jānis Putra un Jēkabs Sneibs – viņu liktenis 2. pasaules karā .

Jānis Šneiders 2.pasaules kara anketa.

Jūlijs Kundziņš 2.pasaules kara anketa.

Miķelis Dejus 2.pasaules kara anketa.

Rūdolfs Brizga 2.pasaules kara anketa.

Aleksandrs Huve- 2.pasaules kara anketa.