Par Duniku, kāda tā ir

Ausma Padalka – Dunikas pagasta vēsture

Ausma Padalka