Sastādīja Ausma Padalka. Atbildīgā par izdevumu Edīte Endole

Sikšņu skolai – 100

Liepāja 1989