Īss pārskats,- nolasīts no Dunikas pagasta valdes priekšnieka J. Janeka pagasta 10 gadu pastāvēšanas atceres dienā, 26. janvārī 1930. gadā.

Dunikas pagasta dibināšana un darbības gaita

Dunika, 1930