Inta Ekte.

Tautas teicējas Dunikā

Par Dunikas puses teicējām. Paskaties materiālus un dziedi līdzi.
Teicēja Anna Būmane, Miķeļa meita, dzimusi 1912. gadā,Grobiņā. Dunikā pazīstama kā liela dziedātāja.

Teicēja Anna Būmane.

Teicēja Katrīna Kurzeme 1961, gadā. Tolaik 74 gadus veca, dzimusi Nīcā.

Teicēja Katrīna Kurzeme.

Teicēja Ķērsta Ēna Sikšņu ciema "Spīdolos".

Teicēja Ķērsta Ēna.

Teicēja Margrieta Reinfelde, dzimusi 1902. gadā Rucavā. 1961.gads

Teicēja Margrieta Reinfelde.

Anna Būmane-Ekte velc pelite

Anna Būmane Ak tu zelta lakstīgala

Anna Būmane Skan dziesmiņa rītā agri

Anna Būmane Tēvs ar māti strīdējās

Anna Būmane Tumša tumša tā eglīte

Anna Būmane Tur augstajā kalnā

Anna Tamuža Ai, nebrauc dikti

Anna Tamuža Brālīts savu īsto māsu

Anna Tamuža Līgo laiva uz ūdeņa

Anna Tamuža Meitiņa mīļā

Anna Tamuža Pūt vējiņi

Katrīna Ēna čuci guli mazs bērniņi

Ķērsta Ēna Baltābola lanku bridu

Ķērsta Ēna Linu, linu, ne pakulu

Ķērsta Ēna Man pazuda kumelīns

Ķērsta Ēna Nāk auksta ziema, nāk rudentīnis

Ķērsta Ēna Pieguļ, mana pieguļiņa

Ķērsta Ēna Šurpu turpu vējīns loka