Arhīvos, krātuvēs un plauktos atrasti

Rucavas senie dokumenti

Tālu laiku liecības

 Arhīvos un plauktos reiz atrasti dokumenti.

1752.gads. Uzteikšanas lapa Buku Miķelim.

1999. gadā iznākusi “Seniespiedumi latviešu valodā”, tur Rucavas pagasta vecākajam, saimniekam Jauru Kristapam no Kurzemes civilgubernatora tāds kā goda raksts, iespiests 1832. gadā Jelgavā.

Atzinības raksts Rucavas mežsargam Buku Miķelim sakarā ar sudraba medaļas piešķiršanu, 1843. gadā iespiests Jelgavā.

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem

1832. gads. Atzinības raksts Jauru Kristapam.