Kādreiz bija tā

Līgo svētku pastkartes

Pēc Aivara Troskas kolekcijas materiāliem

Latviešiem, protams, saulgrieži ir īpaši svētki, tie vienmēr godā turēti un visos laikos svinēti. Lūk, ieskats brīvvalsts Līgo kartiņās-