Vēsturisks mantojums

Latvijas vietvārdi vācu valodā

Tā savulaik bija

Šādi Latvijas apdzīvotās vietas, pilsētas, pagastu centrus, pasta nodaļas, dzelzceļa stacijas dēvēja vācu valodā apmēram 1930. gadā, un, protams, ilgi vēl pirms tam

Latvijas vietvārdi vācu laikos.