Cauri laikiem saglabājušies, savulaik godā celti

Latvijas laika propagandas plakāti.

Tā savulaik tautai pareizo ceļa virzienu rādīja

Propaganda vienmēr bijusi visu varu  ideoloģijas svarīga sastāvdaļa. Vienmēr tās pareizības apstrīdētāji top varasiestāžu represēti un klusināti. Protams, mūsu laikos tas viss var izsaukt smaidu, taču tā reiz bija realitāte. Skarba.

Materiāls ievietots kā laikmetu raksturojošs līdzeklis, ne kā propagandas rīks.