Kas reiz kuram piederējis

Zemju īpašuma dokumenti

Cauri laikiem un valdīšanām.

Senie zemju īpašuma dokumenti.

Zemnieku sētas “Ziemeļi” zemju plāns 1911. gads.