Inta Ekte

Ciemi Dunikas pagastā

Sadarbībā ar Ausmu Padalku

Materiāli par Dunikas pagasta ciemiem un mājām.

Vēsturiskie māju nosaukumi Dunikas pagasta Sedviņu un Lanģera ciemos, Līvijas Hartmanes pašrocīgi pierakstīti.